Χρόνια της φωτιάς : ο εμφύλιος στην Αχαϊο-Ήλιδα - Πάτρα: Περί τεχνών, 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Μόσχος, Γιώργος Δημ. (1946-)
  1. Πάτρα
  1. Περί τεχνών
 3. 2001
 4. 525 σελίδες φωτογραφίες ; 24 εκατοστά
 5. 978-960-8260-01-6 - 960-8260-01-9
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)02439/2002-1
 6. W0241-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA