Λευκή βίβλος : Μάης 1944 - Μάρτης 1945 - Ανατύπωση 1975. - Αθήνα: Εκδόσεις Γ.Γ. Νασιώτου, 1975.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αρχειακές πηγές
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
 3. Ανατύπωση 1975
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Γ.Γ. Νασιώτου
 4. 1975