Βαλσάμος, Σταμάτης (1930-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1930
  3. Άγιος Κωνσταντίνος Σάμου
  4. Έλληνας
    1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
    1. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)