Μητσός, Μιχάλης (1915-2008)

  1. Πρόσωπο
  2. 1915
  3. 2008
  4. Μυτιληνιοί (Σάμος)
  5. Έλληνας
    1. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)