Βουρλιώτες (Σάμος)

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
  3. Ελληνικά χωριά
    1. Σάμος (Νησί)
    1. Οι Βουρλιώτες είναι ένα χωριό της κεντρικής βόρειας Σάμου στις πλαγιές του όρους Άμπελος.

      Οι Βουρλιώτες ανήκουν στα χωριά που δημιουργήθηκαν γύρω στα 1600 κατά τον εποικισμό της Σάμου από την οθωμανική αυτοκρατορία μετά την περίοδο της ερήμωσης (1470-1570 περίπου). Στον Ιωσήφ Γεωργειρήνη οφείλεται μια περιγραφή[1] γραμμένη το 1677. Ο Γεωργειρήνης αναφέρει ότι είναι αποικία των Βουρλών, μιας μικρής πόλης κοντά στη Σμύρνη (που είναι γνωστή κυρίως ως τόπος γέννησης του ποιητή Γιώργου Σεφέρη). Υπήρχαν τότε περί τα εκατό σπίτια και μια εκκλησία. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων ήταν στην υλοτομία, δεδομένου ότι η περιοχή καλυπτόταν από δέντρα κατάλληλα για την κατασκευή οικοδομών και πλοίων. Αναφέρει επίσης την κοντινή Παναγία του Βροντά.

      Wikipedia
    1. Q1385343 ⟶ Πατήστε εδώ
    1. 251727 ⟶ Πατήστε εδώ
  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA