Ο εμφύλιος πόλεμος στην Αχαΐα - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2006.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Λάζαρης, Βασίλης Κ. (1930-)
  1. Αθήνα
  1. Σύγχρονη Εποχή
 3. 2006