Η νεκρή μεραρχία (η ΙΙΙ μεραρχία των νεκρών του ΔΣ Πελοποννήσου) : οδοιπορικό - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλφειός, 1986.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Παπακωνσταντίνου, Κώστας (Μπελάς)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλφειός
 4. 1986