Λέφας, Γιάννης Λ. (1932-)

  1. Πρόσωπο
  2. 11 Ιανουαρίου 1932
  3. Καλλιθέα (Ζάχα) Ολυμπίας
  4. Έλληνας