Μια ζωή γεμάτη αγώνες - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1987.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κωτσάκη, Μαργαρίτα (1903-1993)
    1. Αθήνα
    1. Σύγχρονη Εποχή
  3. 1987