Ιστορία των δραματικών γεγονότων Πελοποννήσου, 1943-1949 : αμερόληπτος εξιστόρησις του δράματος της Πελοποννήσου στηριζόμενη εις τα πραγματικά γεγονότα κατά τα έτη 1943-1949 - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1958-1967.

  1. Έκδοση
    1. Τοπικές διαστάσεις
    1. Καραλής, Κώστας Θ.
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  2. 1958-1967