Δημόπουλος, Αντώνης (1914-1949)

  1. Πρόσωπο
  2. 1914
  3. Ιανουάριος 1949
  4. Καλαμάτα
  5. Ζήρεια (Όρος)
  6. Έλληνας
    1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)