Το αηδόνι της Καλαμάτας : Αντώνης Δημόπουλος : ιστορική διαδρομή 1914-1949 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  1. Τσοτσώνης, Βασίλης Σ.
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 4. 2004