Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π. Η μεταπολεμική [ΙΙ] μεραρχία Αθηνών και ο συμμοριτοπόλεμος 1945-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π. (1893-1984)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1966
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Εθνικός Στρατός
  1. W0283
 5. Original: . - Rules: RDA