Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949) - 1η έκδοση. - Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), 1998.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αρχειακές πηγές
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)
 4. 1998