Παπαγεωργίου, Γιώργος Α. (Κουμπούρας) (1918-1948)

 1. Πρόσωπο
 2. 1918
 3. Νοέμβριος 1948
 4. Δαύλεια (Βοιωτία)
 5. Λαμία
 6. Βοιωτία (Νομός)
 7. Έλληνας
 8. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 9. Στράτευση στον Εθνικό Στρατό - Ένταξη στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας - Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας - Θάνατος εξαιτίας της εμφύλιας διαμάχης
 10. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά & Εθνικοφροσύνη
 11. Άνδρας
  1. Πανάγου, Γιώργος (Διογένης)
  2. Χούντα-Πανάγου, Παγώνα
  3. Ευσταθίου-Πανάγου, Βαρβάρα
  1. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Ο Γιώργος Αλεξίου Παπαγεωργίου ή Κουμπούρας γεννήθηκε στη Δαύλεια της Βοιωτίας το 1918. Επιστρατεύθηκε και πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο στον πόλεμο του 1940-1941. Κατά τη διάρκεια της κατοχής εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στον εφεδρικό ΕΛΑΣ. Μετά την απελευθέρωση φυλακίστηκε για ένα χρόνο, την περίοδο 1945-1946. Το 1947 στρατεύθηκε από τον Εθνικό Στρατό αλλά τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη του ίδιου έτους, λιποτάχτησε και εντάχθηκε στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) στην περιοχή της Ρούμελης. Κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού, τον Απρίλη του 1948 συνελήφθηκε στη Δαύλεια όπου είχε πάει να κρυφτεί. Δικάστηκε έπειτα από λίγους μήνες από το στρατοδικείο της Λαμίας και εκτελέστηκε στις αρχές του Νοέμβρη του 1948 στην ίδια πόλη.

   (Πηγή: 3 αγωνιστές του Παρνασσού : μαρτυρίες συναγωνιστών τους, Αθήνα 1987)

 12. Original: AltSol Company. - Rules: RDA