Ευσταθίου-Πανάγου, Βαρβάρα

 1. Πρόσωπο
 2. Δαύλεια (Βοιωτία)
 3. Ελληνίδα
 4. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 5. Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας
 6. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 7. Γυναίκα
  1. Πανάγου, Γιώργος (Διογένης)
  2. Χούντα-Πανάγου, Παγώνα
  1. Ευσταθίου, Γιάννης Τ. (Ξύδης)
  1. Παπαγεωργίου, Γιώργος Α. (Κουμπούρας) (1918-1948)
  1. Οικογένεια Ιωάννη Τ. Ευσταθίου
  1. Η Βαρβάρα Ευσταθίου-Πανάγου γεννήθηκε στη Δαύλεια Βοιωτίας. Ήταν αδερφή του αντάρτη του ΕΛΑΣ Γιώργος Πανάγου ή Διογένης και σύζυγος του επίσης αριστερού Γιάννη Τ. Ευσταθίου, με τον οποίο απέκτησε πέντε παιδιά. Λόγω των πολιτικών διώξεων της οικογένειας, ο Ευσταθίου και η Πανάγου εγκατέλειψαν το σπίτι τους στο Μαυρονέρι (Καζνέσι) Λειβαδιάς και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα μαζί με τα παιδιά τους. Το 1948 ο Ευθυμίου εντάχθηκε στον ΔΣΕ της Ρούμελης και για τον λόγο αυτό φυλάκισαν τον Ιούλιο του 1948 και την Βαρβάρα Πανάγου, χωρίς να υπάρχει κάποια κατηγορία εναντίον της. Η Πανάγου έμεινε στη φυλακή για πέντε μήνες μαζί με το μωρό παιδί της ενώ ο Ευσταθίου σκοτώθηκε το 1949 στις συγκρούσεις του ΔΣΕ με τον Εθνικό Στρατό στη Βόρεια Ελλάδα.

   (Πηγή: 3 αγωνιστές του Παρνασσού : μαρτυρίες συναγωνιστών τους, Αθήνα 1987)

 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA