Ραχιώτης, Χρήστος Δ. (1917-2010)

  1. Πρόσωπο
  2. 1917
  3. 21 Ιουλίου 2010
  4. Λαδικού Υπάτης
  5. Έλληνας
    1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
    2. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)