Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949) : πεδίο μάχης του Ψυχρού Πολέμου - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2017.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πλακούδας, Σπυρίδων
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2017
  1. Ευχαριστίες -- Κεφάλαιο Α΄: Γιατί τον Εμφύλιο Πόλεμο; -- Κεφάλαιο Β΄: «Ο Πόλεμος της Ψείρας» -- Κεφάλαιο Γ΄: Τα Πρώτα Πυρά -- Κεφάλαιο Δ΄: Η «Ειρηνοπόλεμη» Φάση -- Κεφάλαιο Ε΄: Communism Delenda Est -- Κεφάλαιο ΣΤ΄: Τι μας Διδάσκει ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο

  1. Κατά τον 21ο αιώνα, ο ανταρτοπόλεμος συνιστά τον πιο διαδεδομένο τύπο πολέμου παγκοσμίως, προκαλώντας αέναες διαφωνίες ως προς την καταλληλότερη μέθοδο αντιμετώπισής του. Οπότε, ο Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ένεκα της διττής μοναδικότητάς του: είναι το πρώτο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και επίσης μια σπάνια περίπτωση ήττας ανταρτών κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. Εν συντομία, το βιβλίο ανά χείρας αναλύει σε βάθος, πρώτον, πώς η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στις διεθνείς εξελίξεις παρά το μικρό μέγεθός της και, δεύτερον, πώς ένα ισχυρό αντάρτικο ηττήθηκε εντός μόλις 4 ετών. Σε αντίθεση με ομοειδή έργα, το βιβλίο αυτό ερμηνεύει τον Εμφύλιο Πόλεμο υπό το πρίσμα της Στρατηγικής - όχι της Ιστορίας ή της Πολιτικής. Ως εκ τούτου, το βιβλίο αυτό θα αποδειχθεί λίαν χρήσιμο τόσο στους λάτρεις της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας όσο και στους μελετητές των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής - ιδίως στους μελετητές του ανταρτοπόλεμου. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)