Η μάχη του έθνους : ο αγών του ελληνικού έθνους κατά του κομμουνισμού μέχρι της 29ης Αυγούστου 1949 - Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνσις Ηθικής Αγωγής, 1952.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνσις Ηθικής Αγωγής
  1. Αθήνα
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνσις Ηθικής Αγωγής
 3. 1952
 4. 38 σελίδες πίνακες ; 21 εκατοστά
 5. Στρατιωτικαί εκθέσεις και μελέται ; 1.
  1. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςΚΣΦ 169141
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)11795-1
 6. 938.774 ΓΕΝ
 7. W0297-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA