Εκδόσεις Κάκτος

 1. Οργανισμός
 2. 1975
 3. Αθήνα
 4. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  1. Τον Εκδοτικό Οίκο «Κάκτος» ίδρυσε το 1975 ο Οδυσσέας Χατζόπουλος. Στο διάστημα 1975-1991 έδωσε στην κυκλοφορία περί­που 2.800 βιβλία, χωρίς ποτέ καμιά κρατική, ιδιωτική, κομματική ή άλλη επιχορήγηση, χωρίς ακόμα χρηματοδότηση από τους συγγραφείς, πρακτική την οποία ακολούθησε σταθερά και χωρίς παρέκκλιση. Στις εκδόσεις της περιόδου αυτής ανήκουν οι μεγάλες σειρές επιστημονικής φαντασίας, που έκαναν γνωστό στο ελληνικό κοινό το έργο των κορυφαίων συγγραφέων του είδους, όπως ο Άρθουρ Κλαρκ, ο Ισαάκ Ασίμωφ και άλλοι. 

   Πιστεύοντας στην αναγκαιότητα της κυκλοφορίας βιβλίων που αφορούν ζητήματα της επι­καιρό­τητας, ο «Κάκτος» καινοτόμη­σε με την έκδοση πολυάριθμων «δη­μοσιογραφι­κών» βι­βλίων-ντοκουμέντων, σε συ­νεργασία με μια σειρά γνωστών δημοσιογρά­φων, επιστημό­νων και προσώπων της δημόσιας ζωής. Τα βιβλία αυτά και τα θέματα που έθιγαν προκάλεσαν αίσθηση στην εποχή τους και είχαν μεγάλη απήχηση στο αναγνω­στικό κοινό. Παράλληλα από τον «Κάκτο» κυκλοφόρησαν έργα σημαντικών λογοτεχνών, Ελλήνων (Γ. Σκαρίμπας, Π. Πικρός κ.ά.) και ξένων (Χ. Μίλλερ, Τζ. Όργουελ, Χ. Έσσε, Μ. Βάλταρι κ.ά.), και μαζί δοκίμια, βιο­γραφίες και ιστοριογραφικά, με ξεχωρι­στό ανάμεσα στα τελευταία την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κων. Πα­παρρηγόπου­λου, σε μεταφορά της στη νεοελληνική γλώσσα.

   Από την επίσημη ιστοσελίδα του Κάκτου
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA