Όνειρα και πραγματικότης : σαρανταπέντε χρόνια διπλωματικής ζωής - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1972.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κύρου, Αλέξης Αδ. (1901-1969)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1972
  1. Μέρος Α'. Τα πρώτα χρόνια -
   Μέρος Β'. Έτη προσαρμογής -
   Μέρος Γ'. Έτη ωριμότητος