Παρατάξεις και κόμματα στη μεταπολεμική Ελλάδα - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2016.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  2. Πολιτικά κόμματα, Ελληνικά
  1. Ριζάς, Σωτήρης (1964-)
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 3. 2016
 4. 212 σελίδες 20 εκατοστά
 5. Βασική Ιστορική Βιβλιοθήκη : Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" ; 2.
 6. 978-960-05-1663-0
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες 211-212
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)03337/2016-1
  2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροροφόρησης324.2495 ΡιζΣ π 2016
  1. Κεφάλαιο 1: Άξονες και διακυβεύματα της πολιτικής διαμάχης -- Κεφάλαιο 2: Παράγοντες που επιδρούν I. Το διεθνές πλαίσιο II. Εξωκοινοβουλευτικά κέντρα εξουσίας III. Το συνταγματικό πλαίσιο και οι πολιτικές επιπτώσεις του IV. Τα εκλογικά συστήματα -- Κεφάλαιο 3: I. Οι πολιτικές διαιρέσεις: Οι απαρχές και η εξέλιξη των παρατάξεων II. Η συντηρητική παράταξη-Η Δεξιά III. Η Άκρα Δεξιά IV. Το Κέντρο V. Η Κεντροαριστερά VI. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) VII. Η Αριστερά VIII. Διασπάσεις -- Κεφάλαιο 4: Όψεις της κομματικής εξέλιξης I. Ανάδειξη των ηγεσιών και πολιτικές στρατηγικές II. Πολιτικές οικογένειες III. Υστερόγραφο: Η αναδιάταξη του κομματικού συστήματος 2012-2015.

 8. 324.2495 ΡΙΣ
 9. W0310-01
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA