Ελλάδα και Αλβανία, 50 χρόνια αμοιβαίας δυσπιστίας : οι διμερείς σχέσεις και η εθνική ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου 1945-1991 : σύμφωνα με πρωτογενές αρχειακό υλικό - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Literatus, 2015.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ντάγιος, Σταύρος Γ (1958-)
  1. Κόντης, Βασίλειος
 3. 1η έκδοση
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Literatus
 4. 2015
  1. ΣΥΜΒΟΛΑ – ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ – ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1900 - 1944
   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
   ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ 
   Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
   ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ