23+ παθιασμένα ψέματα για τον ένοπλο λαϊκό αγώνα 1941-1949 - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2016.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Ιστορικό Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής
    1. Αθήνα
    1. Σύγχρονη Εποχή
  3. 2016