Χριστίδης, Περικλής Χ.

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Δάσκαλος
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Ο Περικλής Χριστίδης είναι τελειόφοιτος του τμήματος Νομικής της σχολής ΝΟΠΕ του ΑΠΘ. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του κλάδου Διεθνών Σπουδών, ενώ έχει αναγορευθεί διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο τη Διπλωματική Ιστορία, του τμήματος Νομικής της σχολής ΝΟΠΕ του ΑΠΘ. Παράγει διδακτικό έργο ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

    1. 28144814236260052364 (Personal) ⟶ istidēs, Periklēs Ch.
  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA