Διπλωματία του ανέφικτου : η Ελλάδα στη συνδιάσκεψη για την ειρήνη στο Παρίσι, 1946 - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Χριστίδης, Περικλής Χ.
  1. Θεσσαλονίκη
  1. University Studio Press
 3. 2009
  1. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Οι μεγάλες δυνάμεις και το ελληνικό πρόβλημα, 1944 - 45
   Η Ελλάδα στους μεταπολεμικούς σχεδιασμούς των "Τριών Μεγάλων"
   Πολιτική κατάσταση, οικονομικές δυσχέρειες και εθνικές διεκδικήσεις
   Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1941 - 45
   Η αριστερά και οι ελληνικές διεκδικήσεις
   Οι διασκέψεις του συμβουλίου των υπουργών εξωτερικών
   Οι νομιμοποιητικοί όροι της συνδιάσκεψης
   Διασκέψεις του συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών Λονδίνου (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1945) και Μόσχας (Δεκέμβριος 1945)
   Διάσκεψη του συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι (Απρίλιος - Ιούλιος 1946)
   Η συνδιάσκεψη
   Οι συνθήκες διεξαγωγής της συνδιάσκεψης
   Η ελληνική αντιπροσωπεία στη συνδιάσκεψη
   Η διαδικασία της συνδιάσκεψης και οι όροι της ελληνικής συμμετοχής
   Οι ελληνικές θέσεις
   Οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις στη συνδιάσκεψη
   Οι ελληνικές οικονομικές διεκδικήσεις στη συνδιάσκεψη
   Οι ελληνικοί χειρισμοί στη συνδιάσκεψη
   "Φίλοι" και "πολέμιοι"
   Η στάση των δυτικών συμμάχων
   Η στάση του ανατολικού συνασπισμού
   Η τύχη των εκκρεμών ελληνικών διεκδικήσεων μετά τη συνδιάσκεψη
   ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΠΗΓΕΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ