Οι πραγματικές αιτίες του ελληνικού δράματος - Αθήνα: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), 1947.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. Αθήνα
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
 3. 1947
 4. 68 σελίδες 21 εκατοστά
 5. "Το Ε.Α.Μ. καταγγέλει ενώπιον της Επιτροπής Ερεύνης του Ο.Η.Ε. το καθεστώς της εθνικής συμφοράς και υποδεικνύει με συγκεκριμένες προτάσεις τον μοναδικό τρόπο κατοχυρώσεως της ανεξαρτησίας, ειρηνεύσεως και προκοπής της πατρίδος"
 6. DF849.52.P73 1947
 7. 938.764 ΠΡΑ
 8. W0325-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA