Οι πραγματικές αιτίες του ελληνικού δράματος - Ανατύπωση. - Αθήνα: Χωρίς όνομα, [1975].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
 3. Ανατύπωση
  1. Αθήνα
  1. Χωρίς όνομα
 4. [1975]