Κουκούλου, Ρούλα (1916-1997)

 1. Πρόσωπο
 2. 1916
 3. 21 Ιανουαρίου 1997
 4. Νάουσα Ημαθίας
 5. Αθήνα
 6. Ελληνίδα
  1. Ζαχαριάδης Ιωσήφ [Σήφης] (1950-)
  1. Ζαχαριάδης, Νίκος (1903-1973)
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  2. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
  3. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)