Εμφύλιος πόλεμος 1945-1949 - Αθήνα: Γραμμή, 1979-1981.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Βλαντάς, Δημήτρης (1908-1985)
  1. Αθήνα
  1. Γραμμή
 3. 1979-1981
 4. 2 ημιτόμοι (310, 516 σελίδες φωτογραφίες, χάρτες ; 25 εκατοστά
 5. Βιβλιογραφία: ημίτομος 1, σελίδες 301-302 - ημίτομος 2, σελίδες 491-492
 6. Η έκδοση αναφέρεται ότι το έργο αφορά τον 4ο τόμο. Αυτό σχετίζεται με τα συνολικά απομνημονεύματα του Βλαντά, που τα αριθμεί χωρίς να υπάρχει κοινός τίτλος
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-459-MEK
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Πατήστε εδώ
 7. DF849.52B42 1979
 8. 938.774 ΒΛΑ
 9. W0333-01
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA