Σιάντος, Γιώργης (1890-1947)

  1. Πρόσωπο
  2. 1890
  3. 20 Μαίου 1947
  4. Καρδίτσα
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
    1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
    1. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ)