Ο Νίκος Ζαχαριάδης και 22 συνεργάτες του - Αθήνα: Εκδόσεις Γλάρος, 1984.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  1. Βλαντάς, Δημήτρης (1908-1985)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Γλάρος
 3. 1984