Βλαντάς, Δημήτρης. Ημερολόγιο 1947-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βλαντάς, Δημήτρης (1908-1985)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ημερολόγια
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0335
  1. Το «Ημερολόγιο 1947–1949» του Δημήτρη Βλαντά, σύμφωνα  με τον συγγραφέα του, δημιουργήθηκε την περίοδο του εμφυλίου, από τις 14 Νοεμβρίου 1947 που ο Βλαντάς ξεκίνησε το ταξίδι του από τον Πειραιά για να αναλάβει ηγετική  θέση στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) και μέχρι την 31η Αυγούστου 1949, ημέρα που ο ΔΣΕ ηττήθηκε από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Το ημερολόγιο του Βλαντά μαζί με άλλο αρχειακό υλικό κατατέθηκε από τον ίδιο στη Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) στα τέλη του 1983 και ήταν διαθέσιμο στους ερευνητές. Το 2007 οι ιστορικοί του «Νέου κύματος» Ν. Μαραντζίδη και Γ. Αντωνίου επιμελήθηκαν την έκδοση του ημερολογίου προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στο χώρο των ιστορικών, κυρίως λόγω της παρουσίασης του ημερολογίου ως «αυθεντική πρωτογενή πηγή». Ιστορικοί, όπως η Ιωάννα Παπαθανασίου, αμφισβήτησαν αυτόν τον ισχυρισμό και υποστήριξαν ότι ο Βλαντάς είχε κάνει μεταγενέστερη μεταγραφή του ημερολογίου του με απόλυτη συνείδηση προσπαθώντας να «επηρεάσει τις καταστάσεις διαφοροποιώντας κατά το δοκούν τα ίχνη και τα σημάδια του παρελθόντος, ενός παρελθόντος και μιας ιστορίας που δεν του ανήκε αποκλειστικά».

    

   (Πηγή: Ιωάννα Παπαθανασίου, «Χρήσεις και καταχρήσεις των πηγών ή η ιστορία ως εντύπωση», Τα Ιστορικά, τόμ. 25, τχ. 47, Δεκέμβριος 2007, σ. 457-473).

 5. Original: . - Rules: RDA