Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1981.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μπαρτζιώτας, Βασίλης Γ. (1909-1994)
  1. Αθήνα
  1. Σύγχρονη Εποχή
 3. 1981