Περιοδικά έργα

  1. Είδος
  2. Μορφές έργων
  3. Ελληνικά
    1. Εφημερίδες
    2. Περιοδικά
    1. Στη μορφή «Περιοδικά έργα» εντάσσονται έργα που εκδίδονται με περιοδική συχνότητα, όπως περιοδικά και εφημερίδες.