Ερευνητικά έργα [Άρθρα]

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    1. Άρθρα [σε περιοδικά έργα]
    1. Στην τυπολογία έργου «Ερευνητικά έργα (άρθρα)» εντάσσονται άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικές εκδόσεις, όπως εφημερίδες και περιοδικά, ως αποτέλεσμα της έρευνας ενός μη επαγγελματία ερευνητή, όπως για παράδειγμα ενός φιλολόγου που γράφει ένα άρθρο για την τοπική ιστορία της περιοχής του την περίοδο του εμφυλίου. Τα άρθρα αυτά μπορεί να προέρχονται απευθείας από την περιοδική έκδοση ή μπορεί να έχουν αναπαραχθεί σε ένα μονογραφικό ή συλλογικό έντυπο έργο.