Βιωματικά έργα [Άρθρα]

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    1. Άρθρα [σε περιοδικά έργα]
    1. Στην τυπολογία έργου «Βιωματικά έργα (άρθρα)» εντάσσονται άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικές εκδόσεις, όπως εφημερίδες και περιοδικά, από πρόσωπα που σχετίζονται με τα γεγονότα του εμφυλίου και σε αυτά καταγράφουν προσωπικά βιώματα από αυτήν την εποχή. Τα άρθρα αυτά μπορεί να προέρχονται απευθείας από την περιοδική έκδοση ή μπορεί να έχουν αναπαραχθεί σε ένα μονογραφικό ή συλλογικό έντυπο έργο.