Τεριακή - Σολωμού, Άννα (1929-2009)

  1. Πρόσωπο
  2. 1929
  3. 27 Αυγούστου 2009
  4. Αθήνα
  5. Αθήνα
  6. Ελληνίδα
    1. Σολωμός, Νίκος (1923-1996)
    1. Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ)