Ντοκουμέντο : το σταλινικό φαινόμενο στην Ελλάδα : Ζαχαριάδης και ζαχαριαδισμός : ο μύθος και η αλήθεια - Αθήνα: Εκδόσεις Δελφίνι, 1993.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Νεφελούδης, Βασίλης Α. (1906-2004)
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Δελφίνι
  3. 1993