Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο μακεδονικό ζήτημα τη δεκαετία του 1940 - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2016.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μηνασίδης, Χαράλαμπος
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
 3. 1η έκδοση
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 4. 2016
  1. Χαιρετισμός Αθανάσιος Καραθανάσης
   Πρόλογος Ιάκωβος Μιχαηλίδης
   Πρόλογος συγγραφέα
   Οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1940: εξωτερική πολιτική και στρατηγική
   Παρακολουθώντας τη Μακεδονία την περίοδο του Πολέμου και της Κατοχής
   Διαμορφώνοντας πολιτική για το Μακεδονικό Ζήτημα
   Η αμερικανική παρέμβαση στην Ελλάδα
   Η αναβάθμιση και η υποβάθμιση του Μακεδονικού
   Επίλογος
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο ονομάτων
   Ευρετήριο όρων