Μακεδονικό και Βρετανία (1939-1949) - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2015.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Λυβάνιος, Δημήτρης
  1. Βερέμης, Θάνος Μ (1943-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2015
  1. Πρόλογος, Θάνος Βερέμης
   ΜΕΡΟΣ Ι: Ο ΧΙΤΩΝΑΣ ΤΟΥ ΝΕΣΣΟΥ, 1870-1939
   ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945
   ΜΕΡΟΣ III: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ, 1945-1949