Εκδόσεις Αγαθάγγελος

 1. Οργανισμός
 2. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  1. Ίδρυμα Ελληνικών Ερευνών (ΙΕΕ)
  1. Ο εκδοτικός οίκος ιδρύθηκε με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε βιβλίο να εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή όπως και σε έντυπη.
   Συνεργαζόμαστε με τις τρείς μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο της διάθεσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων την Amazon, την Apple και την Google.
   Οι σύγχρονες τεχνολογίες δίνουν ευκαιρία σε βιβλίο να βρει τον αναγνώστη του σε κάθε γωνία του κόσμου και να είναι προσβάσιμο ανα πάσα στιγμή στον υπολογιστή, στην ταμπλέτα και στο σμάρτφων. 
   Οι δύο βασικές μας προτεραιότητες είναι το βιβλίο και ο συγγραφέας. Δεν επιβαρύνουμε τον συγγραφέα με κανένα είδους έξοδα, αντίθετα προσφέρουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους συνεργασίας.

   Από την ιστοσελίδα των εκδόσεων
 3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA