Η διάσπαση του ΚΚΕ : μέσα από τα κείμενα της περιόδου 1950-1975 - Αθήνα: Θεμέλιο, 1978.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κομματικά όργανα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Αρχειακές πηγές
  1. Δημητρίου, Πάνος (1917-2017)
  1. Αθήνα
  1. Θεμέλιο
 3. 1978
  1. Τόμος 1: Από το τέλος του εμφυλίου πολέμου ως το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Πολιτικές διαφορές που συγκροτούν δυο διαφορετικές αντιλήψεις μέσα στο Κόμμα.- Τόμος 2: Αντιπαράθεση δυο πολιτικών γραμμών μέσα στο κόμμα στην περίοδο της δικτατορίας. Ολοκλήρωση της διάσπασης με τη δημιουργία δυο ΚΚΕ