Πτώματα και φαντάσματα στη Θεσσαλονίκη του εμφυλίου - Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος, 1998.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σερέφας, Σάκης (1960-)
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Κέδρος
  3. 1998