Εκδόσεις Κασταλία

 1. Οργανισμός
 2. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  1. Μηχιώτης, Χαρίλαος Θρ. (1914-2012)
  1. Οι Εκδόσεις Κασταλία ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 60, από το Χαρίλαο Θρ. Μηχιώτη και έγιναν βασικά γνωστές στην ελληνική αγορά από την έκδοση εγκυκλοπαιδειών, ιστορικών, παιδικών και σχολικών βιβλίων. 
   Στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 εξέδωσαν το Θησαυρό των Γνώσεων, την πρώτη μεγάλη παιδική και σχολική εγκυκλοπαίδεια (5 τόμοι και στη συνέχεια 10), την εγκυκλοπαίδεια Θαύματα της Επιστήμης σε 6 τόμους , ένα ελληνικό λεξικό, χάρτες, κείμενα ιστορικά και λογοτεχνικά… 
   Οι Εκδόσεις Κασταλία, από το 2005 δραστηριοποιούνται εκ νέου και είναι πάλι κοντά σας με νέους τίτλους.

   Από την ιστοσελίδα του εκδότη
 3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA