Των αφανών : δύο τετράδια δύο τετραετίες - 1η έκδοση. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1997.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  2. Γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Στεφάνου, Παγώνα (1930-)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 4. 1997
 5. 196 σελίδες 21 εκατοστά
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Α3/1
  2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροροφόρησης938.774 ΣτεΠ α 1997
 6. HQ 1236 .5 .G8S74 1997
 7. 938.774 ΣΤΕ
 8. W0357-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA