Κράτος, κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα - Αθήνα: Θεμέλιο, 1987.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος (1937-)
  1. Αθήνα
  1. Θεμέλιο
 3. 1987
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
   Η άρθρωση κράτους και κοινωνίας
   Ο θετικός ρόλος του κράτους στις χώρες της περιφέρειας
   Το κοινωνικό βάρος των δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα
   Εμφύλιος πόλεμος και κοινωνική αποσταθεροποίηση
   Κρατική απασχόληση και αποδοτικότητα των κρατικών μηχανισμών
   Κρατική απασχόληση και κοινωνική κινητικότητα
   Κρατική απασχόληση και εκπαιδευτική ζήτηση
   Κρατική γραφειοκρατία και υπαλληλικές διεκδικήσεις
   ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΘΕΝΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
   ΠΟΛΥΣΘΕΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ
   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
   Η μάχη των αριθμών, των κατηγοριών και των ακατάτακτων κοινωνικών υπολοίπων
   Από την εργασία στην απασχόληση και από την απασχόληση πάλι στην εργασία
   Ο ενεργός πληθυσμός στην πρωτεύουσα: απασχολούμενος, άνεργος και άεργος
   Ο διαφαινόμενος επίσημος καταμερισμός της εργασίας
   Η απασχόληση στο Δημόσιο και στις παραφυάδες του
   Οικογένεια, οικογενειακές στρατηγικές, κοινωνική εξέλιξη και ασφάλεια
   Πραγματικό οικογενειακό εισόδημα, υπόγεια οικονομία και πολυασθένεια