Η επανάσταση στην Ελλάδα, το ΚΚΕ και οι ξένοι φίλοι (εμφύλιος 1945-1949) - Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Οικονομίδης, Φοίβος Ορ. (1948-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη
 3. 2011
 4. 588 σελίδες φωτογραφίες ; 21 εκατοστά
 5. Πολιτική : Εκδοτικός οργανισμός Λιβάνη
 6. 978-960-14-2336-4
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες [577]-588
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)08648/2011-1
  2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης949.507 4 ΟΙΚ
 8. DF849.52 2011
 9. 938.774 OIK
 10. W0368-01
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA