Στακτόπουλος, Γρηγόρης (1910-1998)

  1. Πρόσωπο
  2. 1910
  3. 02 Μαρτίου 1998
  4. Τραπεζούντα (Τουρκία)
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας