Φόρτωμας , Φίλιππος Α.

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Ιστορικός
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Ο Φίλιππος Α. Φόρτωμας είναι ιστορικός.

  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA